00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Шановні абітурієнти та гості нашого сайту! Ви маєте можливість оглянути навчальні аудиторії нашого факультету. Запрошуємо навчатись на факультеті інформатики! Аудиторії:  340   339   1.51   1.51a   1.14   227   228   229

Telegram канал, оперативні новини з сайту факультету (БОТ) <<<Subscribe>>>.           Telegram канал, важливі оголошення студентам від деканату ФІ <<<Subscride>>>

   

3456777Розпорядження  декана факультету №18  від 13.05.2020   

Відповідно до нового нормативного документа - Додатку до Положення про екзаменаційну  комісію НПУ імені М.П.Драгоманова, затвердженого рішенням Вченої ради університету  від 7.05.2020 (протокол №10), вводяться такі етапи організації і проведення підсумкової атестації у студентів випускних курсів під час карантину 2019/2020 н.р.:

 

 

Загальні положення.

 1. Пункти відносяться до двох форм державної атестації у 2019/2020 н.р. на факультеті за розкладом: екзамену (комплексного або державного) і захисту (бакалаврської або дипломної) роботи.
 2. Пункти відносяться до роботи двох кафедр, які є випусковими на спеціальностях: «Інформатика» і «Комп’ютерні науки» – кафедра ІТП, спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» - кафедра ПІ.

Етапи організації роботи екзаменаційної комісії (ЕК):

Перший етап. Підготовчий.

 1. Завідувач випускової кафедри готує пропозиції до розкладу екзаменів і захистів з урахуванням можливого зменшення.
 2. Завідувач випускової кафедри забезпечує підготовку кваліфікаційної роботи: організовує онлайн-засідання кафедри щодо попереднього захисту і отримання рішення факультетської комісії з академічної доброчинності, на основі чого видається допуск до захисту.
 3. Секретар ЕК завантажує у Google Диск роботи і презентації напередодні відповідної дати захисту.
 4. Секретар ЕК пересилає членам ЕК до початку екзамену передбачені екзаменаційні матеріали.
 5. Секретар ЕК на консультації за розкладом проводить тестове підключення до обраної системи відеоінтернетконференцзвязку відповідної групи студентів та перевіряє їхню технічну готовність до участі у відеоконференції.

Другий етап. Відкрите засідання. Захист і складання екзамену.

 1. Проводяться засобами відеоінтернетконференції (платформа за вибором випускової кафедри) при участі не менше 1/2 членів ЕК.
 2. Секретар веде протокол і забезпечує відеозапис відкритих засідань у хмарному сховищі і на зовнішньому накопичувачі.

Третій етап. Закрите засідання ЕК.

 1. Кожен член ЕК говорить оцінку.
 2. Йде обговорення, голова проводить голосування.
 3. Заповнюється протокол.

Четвертий етап. Підсумкове відкрите засідання ЕК.

 1. Голова оголошує оцінки.
 2. Відповідь на запитання.

П’ятий етап . Закрите засідання ЕК.

 1. Підведення підсумків.
 2. Підготовка звіту.
 1. Завідувачу кафедри ІТП професору Рамському Ю.С. відповідно до п. 5 Додатку розробити програму та завдання кваліфікаційного та державного екзаменів для студентів відповідно 41І і 41 КН групи з урахуванням дистанційної форми проведення.

«П.5. Завідувачі випускових кафедр організовують підготовку програм випускних екзаменів та розробку завдань дистанційного (тестового, усного, письмового) кваліфікаційного іспиту».

 1. Завідувачу кафедри ІТП професору Рамському Ю.С. і в.о. завідувача кафедри програмної інженерії доценту Малежику П.М. відповідно до п.6 Додатку організувати до 12 червня 2020 року онлайн-засідання кафедри, де буде проведено допуск кваліфікаційних робіт до захисту з врахуванням висновків комісії з академічної етики.

«П. 6. Завідувачі випускових кафедр забезпечують контроль виконання випускниками графіків підготовки кваліфікаційних робіт, організовують засідання кафедр щодо заслуховування дипломників у дистанційному форматі та допуску кваліфікаційних робіт до захисту на засіданнях екзаменаційних комісій».

 1. Завідувачам кафедри ІТП професору Рамському Ю.С. і в.о. завідувача кафедри програмної інженерії доценту Малежику П.М. відповідно до п.8 Додатку організувати за розкладом складання екзаменів і захист кваліфікаційної роботи обраними кафедрами (п.19. «Положення про організацію навчального процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова на час карантину») засобами відеоінтернетконференцзв’язку і забезпечити ЕК зовнішнім накопичувачем.

 

«П.8.Складання випускних екзаменів чи захист кваліфікаційної випускної роботи (проєкту) проводиться в дистанційному форматі під час  відкритого засідання екзаменаційної комісії в режимі відеоконференції».

«п.19. Науково-педагогічні працівники мають право обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу, виходячи з власних компетентностей та доступних технічних можливостей, враховуючи при цьому належну прозорість цих засобів навчання».

 

 1. Відповідно до. П.13 Додатку технічні аспекти організації екзаменаційних комісій забезпечуються секретарем ЕК за консультативною підтримки Центру цифрових освітніх технологій НПУ імені М.П.Драгоманова (+380674437108 ).
 2. Семестрова заліково-екзаменаційна сесія у студентів випускних курсів проводяться за розкладом у дистанційній формі відповідно до Положення про організацію навчального процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова на час карантину для студентів, затвердженого рішенням Вченої ради університету від 7.05.2020 (див. розпорядження декана факультету №17).

 

Декан факультету інформатики

Кудін А.П.

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід