00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

   Історія створення інституту розпочинається 22 квітня 1985 року, коли на базі кафедри вищої математики, було створено кафедру основ інформатики та обчислювальної техніки, яку з 1985 по 1989 роки очолював академік М.І.Шкіль. З 1989 року кафедрою теоретичних основ інформатики (кафедра основ інформатики) керує доктор педагогічних наук, дійсний член АПН України, проф. М.І.Жалдак.

   8 лютого 2008 року на базі кафедри інформатики Інституту фізико-математичної та інформатичної освіти і науки було створено інститут інформатики. Директором інституту призначено академіка Жалдака М.І.

   У 2002 році створено інститут дистанційного навчання (наказ МОН України №188 від 13.03.2002 р.), до складу якого входили дві кафедри – кафедра дистанційних технологій навчання та кафедра загальноосвітніх дисциплін.

   А 7 квітня 2011 року за рішенням Вченої ради університету відбулось злиття цих двох інститутів в нових інститут (фото) – інститут інформатики, до складу якого входили 5 кафедр:
* теоретичних основ інформатики (завідувач – дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор Жалдак М.І.)
* інформаційних технологій і програмування (завідувач – кандидат фізико-математичних наук, професор Рамський Ю.С.)
* комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань (завідувач – доктор фізико-математичних наук, професор Сергієнко В.П.).
* інформаційно-комунікаційних технологій на електронних засобів навчання (завідувач – доктор фізико-математичних наук, професор Кудін А.П.)
* інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін (завідувач кафедрою – кандидат філологічних наук, доцент Ніколаєва Н.Г.)

fotoistoriya

Фото. 7 квітня 2011 року. Об’єднання двох інститутів.

   Об’єднання здійснюється з метою посилення одного з головних інноваційних напрямків діяльності НПУ імені М.П.Драгоманова – «Розробка і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» – без чого отримання педагогічним університетом статусу дослідницького неможливе, а також створення підрозділу університету нового типу, який би готував конкурентоздатного на сучасному ринку праці фахівця з ІКТ.

   В 2011 році директором Інституту інформатики був призначений професор, доктор фізико – математичних наук Кудін Анатолій Петрович.

 

Напрям підготовки

На базі

 
 

6.040302 «Інформатика*»

Повної загальної середньої освіти

 

6.040302 «Інформатика*»

ОКР «молодший спеціаліст»

 

6.030501 «Економічна теорія»

Повної загальної середньої освіти

 

ОКР «молодший спеціаліст»

 

7.050101 «Економічна теорія»

ОКР «бакалавр»

 

8.050101 «Економічна теорія»

ОКР «бакалавр»

 

ОКР «спеціаліст»

 

   Так виглядав спектр спеціальностей інституту інформатики у 2011 році.

   У 2013 році була створена нова кафедра – кафедра програмної інженерії, завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Мучник М.М.. В подальшому це дало можливість відкрити і нову перспективну спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення».

   У 2015 році інститут інформатики став факультетом інформатики і деканам факультету був призначений доцент, кандидат педагогічних наук Жабєєв Г.В. З 2016 по 2018 рік обов’язки декана факультету виконував доцент, кандидат педагогічних Франчук В.М.

fotoistoriya2

   У 2018 деканом факультету інформатики за новим Законом України про вищу освіту був обраний професор Кудін А.П.

 

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід