00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   
Оcвіта:
  Кременецький державний педагогічний інститут, 1963 р.
Посада:
  професор, завідувач кафедри
Наукові ступені і звання:
  доктор педагогічних наук, професор
Дисципліни, які викладає:
  Математична логіка і теорія алгоритмів
В університеті працює:
  з 1966 р.
Стажування:
  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018 р.

Народився 29 травня 1942 року с. Шпиколоси, Кременецького району, Тернопільської області.

Фах:
учитель математики і фізики.

Рід діяльності:
науково-педагогічна.

Освіта:
Кременецький державний педагогічний інститут в 1963 році (фізико-математичний факультет, присвоєна кваліфікація та звання: вчитель математики і фізики середньої школи).

Вчені ступені і звання:
кандидат фізико-математичних наук (1968 р.),
доцент кафедри математика (1972 р.),
професор кафедри інформатики і обчислювальної техніки (1993 р.).

Нагороди, почесні звання:
Відмінник народної освіти (1987 р.),
Почесна грамота Міністерства освіти України за сумлінну роботу та досягнуті успіхи в справі підготовки вчительських кадрів (1993 р.),
Грамота Академії педагогічних наук України за багаторічну плідну працю в галузі інформаційних освітніх технологій (2002 р.),
Почесна грамота Інституту педагогіки АПН України за дослідження проблем шкільної інформатики, розробки інформаційних технологій навчання, підготовки наукових і педагогічних кадрів вищої кваліфікації (2002 р.),
Почесна грамота НПУ імені М.П. Драгоманова за багаторічну сумлінну працю у справі виховання студентської молоді (2002 р.),
Почесна грамота Державного комітету зв'язку та інформатизації України за вагомий внесок у підготовку фахівців для галузі зв'язку та сфери інформатизації (2003 р.).

Працював:
З 1966 року на викладацькій роботі в Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
1963-1966 рр. - аспірант КДПІ ім. О.М. Горького (спеціальність обчислювальна математика);
1966-1969 рр. - асистент кафедри вищої математики;
1969-1970 рр. - старший викладач кафедри вищої математики;
1970-1985 рр. - доцент кафедри вищої математики;
1985-1992 рр. - доцент кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки; 
з 1992 р. - професор кафедри основ інформатики і обчислювальної техніки;
з 2008 р. - завідуючий кафедрою інформаційних технологій і програмування.

Читає лекційні курси з основ інформатики і обчислювальної техніки, чисельних методів, математичної логіки і теорії алгоритмів, спеціальних курсів. Керує підготовкою аспірантів, здобувачів. Підготував 18 кандидатів наук.

Значну методичну допомогу вчителям шкіл i викладачам педагогічних вузів надали i надають статті Ю.С.Рамського в науково-методичних збiрниках i журналах (Проблеми вищої школи, Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі, Використання комп'ютера в навчальному процесі педагогічного ВНЗ, Вища школа, Комп’ютер у школі та сім’ї, Компютерно-орієнтовані системи навчання, New Media and Telematic Technologies for Education  in Eastern European Countries i iн.).

Співавтор змісту і програм курсів ''Чисельні методи'', ''Основи інформатики'', ''Інформатика'', ''Математична логіка і теорія алгоритмів'', Обчислювальна практика для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів (1992 р.), один із авторів концепції інформатизації освіти в Україні (1994 р.), концепції змісту наскрізної освіти з інформатики і обчислювальної техніки для всіх ланок освіти (1993 р.), проекту Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (1997 р.), Держаного стандарту загальної середньої освіти в Україні з інформатики (2003 р.), типової програми кандидатського іспиту із спеціальності 13.00.02 Теорія і методика навчання інформатики (1999 р.), Галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта. Спеціальність 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика (2002 р.).
З 1989 р. - один з керівників всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем інформатизації навчального процесу, член редколегії (відповідальний секретар) фахового збірника наукових праць Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, член комісії з інформатики і педагогічних програмних засобів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
Протягом десяти років (1986-1995 рр., до кінця існування цього проекту) на замовлення Міністерства освіти України готував і проводив по республіканському телебаченню ("Шкільний екран". Головна редакція науково-популярних та навчальних передач. Творче об’єднання «Наука») для учнів і вчителів середніх навчальних закладів телепередачі з основ інформатики та обчислювальної техніки (навчальний предмет введено до шкільних програм з 1985/1986 навчального року). Підготовлено і проведено 125 телепередач (30 хв. кожна). Телеуроки значною мірою сприяли становленню методичної системи навчання інформатики в загальноосвітній школі та педагогічних університетах.

Опублікував понад 200 робіт (чисельний аналіз; теорія і методика навчання інформатики; комп'ютерно-орієнтовані системи навчання в школі та вищому педагогічному навчальному закладі ), серед яких біля 40 книг і брошур, зокрема:
1. Обчислювальна математика. Спецкурс для факультативних занять у 9-10 класах. - К.: Радянська школа, 1973. - 174 с. (у співавторстві з М.І. Жалдаком і Б.С. Ковбасенком).
2. Елементи програмування. Посiбник для вчителiв. - Київ: Радянська школа, 1976.- 208 с. (у співавторстві з Жалдаком М.І.).
3. Чисельні методи математики. Посібник для вчителів. -К.: Радянська школа, 1984. -206 с. (у співавторстві з Жалдаком М.І.).
4. Изучение языков программирования в школе. -К. Радянська школа. 1988. -272 с. (у співавторстві з Шкілем М.І., Жалдаком М.І., Морзе Н.В.).
5. Техніка обчислень і алгоритмізація: Навч. посібник для студентів. - К.: Вища школа, 1990. - 199 с. (у співавторстві з Слєдзінським І.Ф., Ломаковичем А.М., Зароським Р.І.).
6. Інформатика. Навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. -К. Вища школа. 1991. -320 с. (у співавторстві з Жалдаком М.І.).
7. Turbo Pascal: алгоритми i програми. Чисельнi методи в фізиці та математиці. Навчальний посібник для студентів. - Київ: Вища школа, 1992.-247 с. (у співавторстві з Барткiвим А.Б., Гринчишиним Я.Т., Ломаковичем А.М.).
8. Методичні основи вивчення експертних систем у школі (монографія). - К.: Логос, 1997.- 114с. (у співавторстві з Балик Н.Р.).
9. Логічні основи інформатики: Навчальний посібник для студентів. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. - 286 с.
10. Вивчення Web- програмування в школі: Посібник для вчителів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 208 с. (співавтори Іваськів І.С., Ніколаєнко О.Ю.)
11. Проектування та опрацювання баз даних: Посібник для вчителів та студентів. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. -123 c.
12. Основи програмування. Посібник для студентів. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. - 141 с. (у співавторстві з Цибко Г.Ю.)
13. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет. Пошук-МЕТА: Посібник для вчителів. Навчально-програмний комплекс. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004 (у співавторстві з Рєзіною О.В.).
14. Основи програмування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних та індустріально-педагогічних спеціальностей. – Умань: АЛМІ, 2008.- 162 с. (у співавторстві з Дудик М.В., Цибко Г.Ю.). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід