00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Збірник 13

УДК 518.51
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: 36. наукових праць /Редрада. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - № 6 (13). - 182 с.

У збірнику розглядаються питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН) у практичній діяльності середніх та вищих навчальних закладів; аналізуються окремі програмні засоби навчального призначення, обговорюються проблеми становлення комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математики, фізики, інформатики та інших предметів у закладах освіти.

Редакційна рада:

В.П.Андрушенко     доктор філософських наук, професор, академік, АПН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (голова Редакційної ради);
А.Т.Авдієвський     Почесний доктор, професор, академік АПН України;
В.П.Бех     доктор філософських наук, професор;
О.В.Биковська     кандидат педагогічних наук, доцент;
В.І. Бондар     доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;
Г.І. Волинка     доктор філософських наук, професор, академік УАПН (заступник голови Реакційної ради);
А.П. Грищенко     доктор філологічних наук, професор, академік АПН України;
П.В. Дмитренко     кандидат педагогічних наук, професор;
І.І. Дробот     доктор історичних наук, професор;
М.І. Жалдак     доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;
Л.І. Мацько     доктор філологічних наук, професор, академік АПН України;
О.Г. Мороз     доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;
О.С. Падалка     кандидат педагогічних наук, професор;
В.М. Синьов     доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;
В.К. Сидоренко     доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України;
М.І. Шкіль     доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України;
М.І. Шут     доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України.

Відповідальні редактори:
М.І. Жалдак     доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;
Ю.С. Рамський    кандидат фізико-математичних наук, професор.

Відповідальні секретарі:
Т.О. Клименко,
Н.І. Бех

Редакційна колегія:
Бурда МІ.        член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Верлань А.Ф.        член-кореспондент АПН України, доктор технічних наук, професор;
Клочко В.І.        доктор педагогічних наук, професор;
Працьовитий М.В.    доктор фізико-математичних наук, професор;
Машбиць Ю.І.        доктор психологічних наук, професор;
Морзе Н.В.        доктор педагогічних наук, професор;
Шкіль М.1.        академік АПН України, доктор фізико-математичних наук, професор;
Шут М.І.        член-кореспондент АПН України, доктор фізико-математичних наук, професор.
Схвалено рішенням Вченої ради
НПУ імені М.П.Драгоманова
(протокол № 9 від 27 березня 2008 р.)
©Автори статей, 2008
© НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008
 

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід