00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

Збірник 15

УДК 518.51
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – № 8 (15). – с. 210.

У збірнику розглядаються питання застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання (ІКТН) у практичній діяльності середніх та вищих навчальних закладів; аналізуються окремі програмні засоби навчального призначення, обговорюються проблеми становлення комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання математики, фізики, інформатики та інших предметів у закладах освіти.

Редакційна рада:
В.П. Андрущенко     доктор філософських наук, професор, академік, НАПН України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова (голова Редакційної ради);
А.Т. Авдієвський     Почесний доктор, професор, академік НАПН України;
В.П. Бех     доктор філософських наук, професор;
О.В. Биковська     кандидат педагогічних наук, доцент;
В.І. Бондар     доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Г.І. Волинка     доктор філософських наук, професор, академік УАПН (заступник голови Реакційної ради);
П.В. Дмитренко     кандидат педагогічних наук, професор;
І.І. Дробот     доктор історичних наук, професор;
М.І. Жалдак     доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Л.І. Мацько     доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;
О.С. Падалка     кандидат педагогічних наук, професор;
В.М. Синьов     доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
В.К. Сидоренко     доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
М.І. Шкіль     доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України;
М.І. Шут     доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Відповідальні редактори:
М.І. Жалдак     доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Ю.С. Рамський    кандидат фізико-математичних наук, професор.

Відповідальний секретар:
Н.П. Франчук

Редакційна колегія:
М.І. Бурда    член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
А.Ф. Верлань    член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор;
В.І. Клочко    доктор педагогічних наук, професор;
Ю.І. Машбиць    доктор психологічних наук, професор;
Н.В. Морзе    доктор педагогічних наук, професор;
М.В. Працьовитий    доктор фізико-математичних наук, професор;
В.П. Сергієнко     доктор педагогічних наук, професор;
М.I. Шкіль    академік НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор;
М.І. Шут    член-кореспондент НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор.
Схвалено рішенням Вченої ради
НПУ імені М.П.Драгоманова
(протокол № 7 від 18 лютого 2010 р.)

©Автори статей, 2010
© НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010
 

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід