00G62TCCAC                        

phone number

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

fmif.npu.edu.ua

   

13608379559832До уваги студентів денної форми навчання які планують працевлаштування у 2016-2017 н.р. навчаючись за індивідуальним навчальним графіком!

До 23 лютого 2017 року потрібно подати у деканат заяву на ім’я ректору університету, додавши до неї довідку з місця роботи.

Після 23 лютого 2017 року індивідуальні графіки навчання не оформлятимуться.

Витяг з Положення про організацію індивідуального навчання студентів НПУ іменені М.П.Драгоманова

 

1.4. Індивідуальний графік навчання – документ, що визначає порядок організації індивідуального навчання студента з дисциплін навчального плану та терміни контролю його знань протягом навчального семестру.

 

2.1. Переведення на індивідуальне навчання, як правило, дозволяється студентам третього та старших курсів денної форми навчання, які успішно навчаються і з певних об’єктивних причин потребують особливих умов організації навчального процесу.

 

2.2. Індивідуальне навчання оформлюється не більше, ніж на один семестр. Продовження терміну індивідуального навчання на наступний семестр можливе за умови успішного виконання студентом всіх видів навчальних робіт та позитивних результатів підсумкової семестрової атестації з передбачених навчальним планом дисциплін.

 

2.6. Семестрова підсумкова атестація у формі заліків та екзаменів для студентів, які переведені на індивідуальне навчання, проводиться, як правило в терміни, передбачені графіком навчального процесу та розкладом заліково-екзаменаційних сесій.

 

3.1. Підставою для розгляду дирекцією інституту питання щодо переведення студента на навчання за індивідуальним графіком за умови успішного навчання можуть бути:

 

 - робота за фахом (за наявності довідки з місця роботи, копії трудової угоди чи договору, виписки чи копії трудової книжки);

 

- робота не за фахом, якщо вона обумовлена складним матеріальним становищем (за наявності відповідних документів);

 

- тяжка хвороба близького родича, який потребує постійного догляду (за наявності довідки лікувально-консультативної комісії (ЛКК);

 

- необхідність догляду за дитиною віком до трьох років (при представленні копії свідоцтва про народження дитини).

 

3.3. Для отримання дозволу на індивідуальне навчання за індивідуальним графіком студент подає заяву на ім’я ректору університету, додавши до неї довідку з місця роботи. ДО 23 ЛЮТОГО 2017 р.

3.4. При позитивному розгляді заяви директором інституту (відповідно до умов пп. 3.1. і 3.2) студент протягом тижня за сприяння куратора ЄКТС повинен оформити індивідуальний графік, – узгодити його з викладачами всіх дисциплін, що передбачені 

 

   

WEB-сервіси

gmail mobile 07 535x535 27215629  YouTube logo 2015.svg 57ebbd433df78c690fc6ffa0 unnamed homeHeaderLogoImage uk UA edocs fi Outlook.com Blog Asset 232x232 gHkOrVkf
   

Наші партнери

sEZWS0m0PlM sEZWS0m0PlM unnamed

   
© ALLROUNDER

Вхід